E-Kitap

Online Kayıt

Aşağıdaki online rezervasyon formunu eksiksiz ve doğru doldurunuz.
Kurum / Şirket alanı zorunlu değildir.
Katılımınızın onayına dair size e-mail gönderilecektir.
Lütfen etkinlik günü, üzerinde T.C. kimlik numaranızın olduğu geçerli bir kimliği yanınızda getiriniz.

Lütfen aşağıdaki formu doldururken kimlik belgenizde yer aldığı gibi Türkçe karakterler kullanınız.

Yabancı uyruklu katılımcıların, aşağıda yer alan bilgileri destek@turkiyeinovasyonhaftasi.com adresine eposta ile göndermeleri gerekmektedir.
For non-Turkish participants, all the fields should be filled and sent to destek@turkiyeinovasyonhaftasi.com by e-mail.

 PAYLAŞ